۱۳۹۴-۱۲-۲۲

تنظیم (Config) کردن مودم های TP-Link

برای انجام این کار ابتدا پنجره مرورگر خود را باز کنید(…,Intenet Explorer,FireFox) و در قسمت Address Bar این پنجره IP مودم که ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ می باشد را […]