۱۳۹۶-۰۱-۲۶

چگونه ویندوز را تنظیم کنیم تا کامپیوتر آخر شب به طور خودکار خاموش شود

چگونه ویندوز را تنظیم کنیم تا کامپیوتر آخر شب به طور خودکار خاموش شود پیشنهاد ما به شما این است که کامپیوتر شخصی خود را به […]