۱۳۹۷-۰۳-۰۶

بررسی بازی God of War

بررسی بازی God of War   God of War همان شاهکاری است که انتظارش را داشتیم. نگرانی‌های‌تان از  تغییرات عظیم را دور بریزید چون بازی فراتر […]